HAVE QUESTIONS?LET'S GET IT DONE.Arbejdsmarkedet efterspørger flere faglærte, alt imens tendensen over tid er stigende ledighed og faldende løn for ufaglærte. Kortest mulig vej til varig beskæftigelse kan altså meget vel gå gennem uddannelse.